Tarieven en betalingsvoorwaarden

Uurtarief

Het uurtarief voor particuliere coaching bedraagt € 90,- (inclusief btw). Via je werkgever zijn de kosten € 90,- (exclusief btw).

Standaard afspraak

Elke sessie heeft een gemiddelde duur van 2 uur en bedraagt standaard € 180,-. Dit tarief is inclusief voorbereiding, eventuele verslaglegging, huur van de coachruimte, parkeer- en reiskosten.

Aangepast tarief

Voor coachingstrajecten buiten een straal van 30 km van ons vestigingsadres, ‘Op Avontuur naar Jezelf,’ geldt een aangepast tarief. Dit tarief houdt rekening met extra reistijd, brandstof- en parkeerkosten.

Tariefaanpassing per sessie

De duur van individuele sessies kan variëren, maar de tarieven blijven onveranderd.

Betalingsopties

Betaling van de kosten voor de sessie kan contant na afloop of via Tikkie internetbankieren worden voldaan. Voor particulieren zijn de bedragen inclusief BTW, voor bedrijven geldt exclusief BTW.

Tussentijdse contactmomenten

Alle tussentijdse extra contactmomenten via telefoon of e-mail zijn kosteloos.

Nazorg consult

Ongeveer één maand na afloop van het coaching traject vindt er een telefonisch consult van ongeveer 45 minuten plaats. Dit gesprek wordt aangeboden als nazorg en is op kosten van ‘Op Avontuur naar Jezelf.’

Gratis online kennismakingsgesprek

Voor meer informatie over een coaching traject kun je vrijblijvend contact opnemen door middel van een gratis online kennismakingsgesprek van 30 minuten.

Annuleringsvoorwaarden

Van de gecoachte wordt verwacht dat hij/zij op de afgesproken tijdstippen aanwezig is. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan kan de afspraak worden verschoven of geannuleerd onder de voorwaarde dat de gecoachte uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak de coach hierover informeert.

Indien binnen 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd, behoudt ‘Op Avontuur naar Jezelf’ het recht om 100% van het honorarium voor de betreffende sessie alsnog in rekening te brengen. Uitzonderingen kunnen worden overwogen in geval van dringende redenen voor annulering, zoals een ongeluk of overlijden.

Indien de gecoachte zonder aankondiging of annulering de gemaakte afspraak niet nakomt, is de gecoachte 100% van het honorarium voor de betreffende sessie verschuldigd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.